x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

ติดต่อเครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ อันดับ1

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ราคาน้อยกว่า 5000 บาท เครื่องเป่าแอลกอฮอล์รูปแบบใหม่ ใช้งานง่ายมีขั้นตอนวิธีการทดสอบบอก ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าใช้งานได้ทนทานและเหมาะสำหรับใช้ตรวจส่วนตัวและสุ่มตรวจพนักงานบุคลากรได้เป็นอย่างดีช่วยสร้างความปลอดภัยยกมาตรฐานโรงงาน ดีไซน์สวยงามน่าใช้งานและมาพร้อมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงช่วยให้ตรวจระดับแอลกอฮอล์ของท่านได้อย่างแม่นยำทำให้ท่านออกเดินทางได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย หายห่วง

เราจำหน่ายเครื่องเป่าแอลกอฮอล์คุณภาพ มาตรฐาน USA จะเป็นเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ที่ผ่านการ(Calibrated)แล้ว จากโรงงานทำให้ลูกค้า ไม่ต้องมาเสียตัง(Calibrated)เองทีหลังจึงจัดเป็นเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ที่มี มาตรฐานที่สุดการ(Calibrated)จำเป็นต้องใช้(Lab)ในการดำเนินการซึ่งในประเทศ ไทยถือได้ว่าหายากมากในการ(Calibrated)แต่ที่ร้านทีเคเรามีเครื่องเป่า แอลกอฮอล์เกรดสูงจำหน่าย พร้อมใช้งานได้ทันที

เครื่องวัดแอลกอฮอล์

เครื่องวัดแอลกอฮอล์PA(ของแท้)

เครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพาPA แบบระบบปฎิบัติการSmart MCU ...

ราคาลดพิเศษ: 2,200 บาท
ราคามาตรฐาน

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์TK-65S

เครื่องวัดแอลกอฮอล์รหัส TK-65S ...

ราคาลดพิเศษ: 2,600 บาท
ราคามาตรฐาน

เครื่องวัดแอลกอฮอล์RC

เครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา RC ดีไซน์สวยงามน่าใช้งาน ...

ราคาลดพิเศษ: 700 บาท
ราคามาตรฐาน

เครื่องเปาแอลกอฮอล์ EK400

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ รุ่น EK400 ...

ราคาลดพิเศษ: 2,200 บาท
ราคามาตรฐาน

เครื่องวัดแอลกอฮอล์Dual

เครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา Dual ดีไซน์สวยงามน่าใช้งาน ...

ราคาลดพิเศษ: 550 บาท
ราคามาตรฐาน

เครื่องเปาแอลกอฮอล์ TK66S

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ TK66S ...

ราคาลดพิเศษ: 1,800 บาท
ราคามาตรฐาน

เครื่องตรวจแอลกอฮอล์CS

เครื่องตรวจแอลกอฮอล์CS ดีไซน์สวยงามน่าใช้งาน ...

ราคาลดพิเศษ: 450 บาท
ราคามาตรฐาน

เครื่องเปาแอลกอฮอล์ TK85S

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ TK85S ...

ราคาลดพิเศษ: 2,600 บาท
ราคามาตรฐาน

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ Tanita HC213

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ Tanita HC213M ดีไซน์สวยงามน่าใช้งาน ...

ราคาลดพิเศษ: 4,500 บาท
ราคามาตรฐาน

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ AT188

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์รุ่น AT188 ...

ราคาลดพิเศษ: 1,350 บาท
ราคามาตรฐาน

เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ Diyatel 6880

เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ Diyatel 6880ไม่ใช้หลอดเป่า ...

ราคาลดพิเศษ: 1,500 บาท
ราคามาตรฐาน

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ AT-202

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ AT202 เซ็นเซอร์ Semiconductor คุณภาพ ...

ราคาลดพิเศษ: 1,500 บาท
ราคามาตรฐาน

เครื่องตรวจแอลกอฮอล์AS4

เครื่องตรวจแอลกอฮอล์รหัส AS4/AD8000/NT9988 รุ่นใหม่ล่าสุด ...

ราคาลดพิเศษ: 4,000 บาท
ราคามาตรฐาน

เครื่องตรวจแอลกอฮอล์BAB(ของแท้)

เครื่องตรวจแอลกอฮอล์BAB ...

ราคาลดพิเศษ: 900 บาท
ราคามาตรฐาน

เครื่องตรวจแอลกอฮอล์AT828

เครื่องตรวจแอลกอฮอล์AT828 ดีไซน์สวยงามน่าใช้งาน ...

ราคาลดพิเศษ: 900 บาท
ราคามาตรฐาน
หน้าที่ 1 จาก 2

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เลื่อนขึ้นบน