x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

ติดต่อเครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ อันดับ1

เลิกเหล้า เลิกอย่างไรเรามาดูกัน?(ให้หายขาด)

เลิกเหล้า

เลิกเหล้า เลิกอย่างไรเรามาดูกัน?(ให้หายขาด)

ปัจจุบันมีผู้ดื่มสุราเป็นจำนวนเยอะมากทั้งวัยรุ่น วัยกลางคน บางก็ว่าดื่มเพื่อเข้าสังคม บางก็ว่าดื่มเพื่อความสุขแต่ทั้งนี้ผู้ที่ดื่มสุรามีความเสี่ยงด้านร่างกาย และ สุขภาพเป็นอย่างมากทั้งอดหลับ เมา (อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ) ควรเปลี่ยนแปลงการดื่มนี้เสียดีกว่าที่อะไรจะเกิดขึ้นนะครับ เลิกอย่างไรให้เลิกขาด วิธีในการลดหรือเลิกการดื่มอาจเริ่มด้วยการตั้งจุดมุ่งหมายร่วมกันว่าจะลดการดื่มเหลือเท่าไรต่อสัปดาห์ หรือแนะนำว่า ไม่ดื่มเลย จากนั้นวางแผนที่เฉพาะเจาะจง เช่นจะไม่ไปบาร์หลังเลิกงาน จะวัดปริมาณการดื่มที่บ้านโดยจดไว้ที่ปฏิทินในครัว จะเปลี่ยนการดื่มจากสุราเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ต้องวางแผนล่วงหน้าว่าหากอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่การดื่มสุราจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางแผนไว้ จะมีวิธีในการจัดการอย่างไรควรหันหน้าเข้าหาครอบครัวให้เขาอยู่เป็นเพื่อนกับเรา พาเขาไปเที่ยวในที่ต่างๆ เพื่อนในวงเหล้าควรถอยห่างออกมาก่อนจนกว่าเราจะเลิกขาดได้แล้ว พยายามสงบจิตใจกับตัวเองแล้วคิดถึงเป้าหมายเอาไว้เยอะๆว่าเราเลิกเพราะอะไร และคิดถึงผลที่จะตามมาหากเรายังดื่มต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งหากปฏิบัติซ้ำๆจนลดหรือเลิกการดื่มตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ จะช่วยให้ลดความเสี่ยงจากอันตรายจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ แม้ว่าบุคคลนั้นจะยังไม่ได้เกิดโรคหรือเข้าเกณฑ์การติดสุราก็ตาม

แต่จะมีบางกลุ่มจำพวกที่เรียกว่า ติด ถึงขั้นเลิกไม่ได้ต้องการอย่างตลอดเวลาไม่ว่าเวลาไหนก็สามารถไปได้หมด และมีการดื่มในทางที่ผิด การรักษาคนจำพวกนี้ค่อนข้างจะต้องหนักแน่น (ขึ้นอยู่กับว่า ตั้งใจที่จะเลิกจริงๆหรือป่าว) หากไม่มีเป้าหมายแต่แรกแล้วละก็ ไม่มีทางเลิกได้อย่างแน่นอน และถ้าหากเลิกแล้วควรจะรับประทานยาตามแพทย์สั่ง มันจะมีอาการดังนี้ เรียกว่าช่วงล้างพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยมีอาการถอนสุราที่จะทำการเลิกหรือลดการดื่มอย่างทันทีทันใด ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับยาป้องกันการเกิดอาการถอนยา เช่น มือสั่น ชัก อาการประสานหลอน สับสน และเพื่อเป็นการตรวจเช็คร่างกายหรือโรคอื่นที่อาจเป็นผลจากการดื่มเป็นประจำ เช่น ความดันสูง หรือ โรคตับ นอกจากนี้อาจต้องได้รับยาอื่นเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การดื่มแอลกอฮอล์มีปริมาณลดลง โดยการสนับสนุนการปรับพฤติกรรมร่วมกับการใช้ยาจะได้ผลดีที่สุด

ระยะของการรักษาที่จะประสบความสำเร็จแบ่งได้ 4 ระยะ ดังนี้
    1. ระยะเตรียมความพร้อม เตรียมความพร้อมทั้งภาวะสุขภาพกาย และจิตใจ สร้างแรงจูงใจให้แน่วแน่
    2. ระยะถอนพิษสุรา   การใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการถอนสุรา ในขณะงดดื่ม ลดอาการลงแดง
    3. ระยะป้องกันการดื่มซ้ำ อย่างน้อยจะต้องงดดื่ม 6-12 เดือน จึงเลิกได้เด็ดขาด
    4. ระยะติดตามผล สร้างแรงจูงใจในการลดอย่างต่อเนื่อง มีชีวิตใหม่ที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ครอบครัว มีส่วนอย่างมากในการให้ช่วยเหลือ อดทน และกำลังใจผู้ป่วย ในทุกระยะ 

TKALCOHOL.COM

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เลื่อนขึ้นบน